รายการสั่งซื้อ ราคา จำนวน ค่าจัดส่ง ราคารวม
× JW CAR WAX PREMIUM JW CAR WAX PREMIUM ฿250
60 310
× JW TIRE WAX JW TIRE WAX ฿240
60 300
× JW CAR WAX SUPER NANO JW CAR WAX SUPER NANO ฿230
60 290

สรุปรายการสั่งซื้อ


ราคาสินค้า 720 บาท

ค่าจัดส่ง 180 บาท

ยอดเงินสุทธิ 900 บาท