Harvard1

Harvard1

฿265 25 PV

คงเหลือ 14,895 เล่ม


Harvard1


พบกับหนังสือ How To จิตวิทยาพัฒนาตนเอง โดยนักเขียนที่ทำงานด้านการเขียนนานกว่า 10 ปี ซึ่งรวบรวมแนวทาง วิธีคิด และประสบการณ์ของอาจารย์และศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในชีวิต เนื้อหาภายในเล่ม จะช่วยสอนวิธีคิดวิชาชีวิตนอกตำราให้คุณ ว่าจะเปลี่ยนแปลงตนเองด้านการเรียน การทำงาน เเละการดำเนินชีวิต เพื่อสร้างอุปนิสัยที่โดดเด่นได้อย่างไร เป็นเคล็ดลับที่หาเรียนไม่ได้ในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย แต่ต้องมาจากประสบการณ์เท่านั้น! 


รหัสสินค้า : xxxx

ชื่อผู้จำหน่าย : BIGRICH-Program

เบอร์โทรผู้จำหน่าย :บริษัท Mango จำกัด

อาคารตึกช้าง ชั้นที่ 9 โซนบี เลขที่ 3300/64 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-9374457 , 02-9374515 แฟกซ์ 02-9374459

Reviews

Your rating

ความคิดเห็นลูกค้า