Harvard2[มีขายในงานเท่านั้น]

Harvard2

฿285 25 PV

คงเหลือ 10,092 เล่ม


Harvard2หนังสือ "ฮาร์วาร์ด มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก สอนวิธีคิดเล่มที่ 2 :'วิชาความสำเร็จของคนคิดเป็น'" เล่มนี้ เป็นหนังสือที่ขายดีมากในประเทศ จีน เกาหลี ไต้หวัน หลายล้านเล่ม ซึ่งจะช่วยให้คุณได้เรียนรู้ว่า มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สอนวิชาความสำเร็จจากประสบการณ์จริงอย่างไรบ้าง ที่จะช่วยให้ชีวิตการเรียน การทำงาน และชีวิตทุกๆ ด้านของคุณประสบความสำเร็จได้อย่างแท้จริง

รหัสสินค้า : xxxx

ชื่อผู้จำหน่าย : BIGRICH-Program

เบอร์โทรผู้จำหน่าย :บริษัท Mango จำกัด

อาคารตึกช้าง ชั้นที่ 9 โซนบี เลขที่ 3300/64 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-9374457 , 02-9374515 แฟกซ์ 02-9374459

Reviews

Your rating

ความคิดเห็นลูกค้า