พลังบุญและกรรมหนัก

พลังบุญและกรรมหนัก

฿130 0 PV

คงเหลือ 13,361 เล่ม


พลังบุญและกรรมหนักธุรกิจเครือข่ายนั้นหลายคนมองว่าเป็นธุรกิจที่ไม่ดี ไม่น่าทำ ซึ่งความจริงแล้วเป็นเพราะการทำงานที่ผิดวิธีเสียมากกว่าจึงเป็นเหตุให้เกิดความล้มเหลว และเป็นไปตามกฎแห่งกรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้โดยแท้ว่า “สัตวโลกย่อมเป็นไปตามกรรม” หากทำดีก็ได้ดี ทำชั่วก็ต้องได้ชั่วแน่นอน สำหรับคนที่กำลังทำหรือคิดจะทำธุรกิจเครือข่ายให้ประสบความสำเร็จ ต้องมีบาทฐานแห่งคุณธรรม รู้จักสร้างบุญและมุ่งมั่นทำธุรกิจนี้อย่างซื่อสัตย์สุจริต และเทคนิคต่างๆ มากมายในเล่มรับรองว่าธุรกิจเครือข่ายที่ทำอยู่ประสบความสำเร็จแน่นอน


รหัสสินค้า : xxxx

ชื่อผู้จำหน่าย : BIGRICH-Program

เบอร์โทรผู้จำหน่าย :บริษัท Mango จำกัด

อาคารตึกช้าง ชั้นที่ 9 โซนบี เลขที่ 3300/64 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-9374457 , 02-9374515 แฟกซ์ 02-9374459

Reviews

Your rating

ความคิดเห็นลูกค้า