จูนเนอร์วัน

จูนเนอร์วัน

฿375 120 PV

คงเหลือ 12,997 ขวด


จูนเนอร์วัน


ชื่อภาษาไทย : จูนเนอร์วัน

ชื่อภาษาอังกฤษ: TUNER 1

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของพืช
ที่มีสารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจับใบ เปียกใบ ชนิดเข้มข้นและใช้ประโยชน์ได้ครอบคุลมกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทุกชนิด ใช้ร่วมกับยากำจัดโรคพืช ยาฆ่าแมลง ยาที่สกัดจากธรรมชาติ ปุ๋ยน้ำฮอร์โมนชนิดต่างๆ จุลินทรีย์น้ำ มีคุณสมบัติช่วยลดแรงตึงผิวของน้ำ ทำให้พืชมีการเปียกของน้ำอย่างทั่วถึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของยาและช่วยให้สารเคมีที่ใช้ดูดซึมได้ดีขึ้น ลดการสูญเสียเนื่องจากการไหลหยดของสารเคมีรหัสสินค้า : 1107

ชื่อผู้จำหน่าย :

เบอร์โทรผู้จำหน่าย :บริษัท Mango จำกัด

อาคารตึกช้าง ชั้นที่ 9 โซนบี เลขที่ 3300/64 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-9374457 , 02-9374515 แฟกซ์ 02-9374459

Reviews

Your rating

ความคิดเห็นลูกค้า