มัลติแพลนท์

มัลติแพลนท์

฿750 200 PV

คงเหลือ 10,162 ขวด


มัลติแพลนท์


ชื่อภาษาไทย  :  มัลติแพลนท์

ชื่อภาษาอังกฤษ: Multiplant
มัลติแพลนท์ เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของพืช ที่เป็นสารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ชนิดน้ำ 
ใช้ฉีดพ่นทางใบพืช สามารถดูดซึมไปใช้ทันที เหมาะสำหรับพืชผักตระกูลกะหล่ำ นาข้าว พืชไร พืชสวน ไม้ดอก ไม้ประดับ และไม้ผลต่างๆ ช่วยให้พืชมีสีเขียงมากขึ้น ช่วยในการเจริญเติบโต และความอุดมสมบูรณ์ของพืช ช่วยเพิ่มคุณภาพของผลผลิต ช่วยการสะสมอาหาร ลดปัญหาดอกร่วง ผลร่วงได้          
 


รหัสสินค้า : 1106

ชื่อผู้จำหน่าย :

เบอร์โทรผู้จำหน่าย :


บริษัท Mango จำกัด

อาคารตึกช้าง ชั้นที่ 9 โซนบี เลขที่ 3300/64 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-9374457 , 02-9374515 แฟกซ์ 02-9374459

Reviews

Your rating

ความคิดเห็นลูกค้า