Lip INC Embassy Edition

Lip INC Embassy Edition

฿350 35 PV

สีคงเหลือ 155 แท่ง


Lip INC Embassy Edition


Lip INC Embassy Edition โปรดกด ติ๊กเพื่อเลือกซื้อเบอร์ ของลิปสติกให้ถูกต้อง  EM01-EM10


รหัสสินค้า :

ชื่อผู้จำหน่าย :

เบอร์โทรผู้จำหน่าย :


บริษัท Mango จำกัด

อาคารตึกช้าง ชั้นที่ 9 โซนบี เลขที่ 3300/64 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-9374457 , 02-9374515 แฟกซ์ 02-9374459

Reviews

Your rating

ความคิดเห็นลูกค้า