ลู่วิ่งไฟฟ้า ร่วมกับเครื่องปั่นเอว รุ่น F187 1.75Hp