จี69

จี69

฿1,650 500 PV

คงเหลือ 13,068 กล่อง


จี69


ชื่อภาษาไทย      จี69 

ชื่อภาษาอังกฤษ:   G69


ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
จี69 สารสกัดจากเกสรดอกไม้

ดูแลระบบหลอดเลือด ลดระดับไขมันในเส้นเลือด/เพิ่มความต้านทานการติดเชื้อ/เหมาะสำหรับดูแลอวัยวะในร่างกาย และลดการอักเสบของอวัยวะ ภายในและปรับสมดุลภายใน


บริษัทไบเน็ท ยูเนี่ยน โกลด์ นำเข้าสินค้าจากบริษัทกรามิเน็กซ์ แอล แอล ซี**** บริษัท กรามิเน็กซ์ เป็นผู้ผลิต

ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรระดับโลก ในประเทศ สหรัฐอเมริกา และเป็นผู้ผลิตละอองเกสรดอกไม้สกัด “เซอร์นิติน”

แต่เพียงผู้เดียวในโลก มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ ซาจินอซ์ รัฐมิชินแกน ซึ่งมีความพร้อมทางด้านวิทยาศาตร์

และเทคโนโลยี จากพืชสมุนไพรที่มี คุณภาพสูงสุดออกสู่ท้องตลาด ทำไมต้องเป็น ผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่าของ

บริษัทกรามิเน็กซ์ แอล แอล ซี

1. เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ที่มีสารอาหารในระดับอนุภาคย่อยมากกว่า 200 ชนิด ใน 6 กลุ่มสารอาหาร

2. เป็นผลิตภัณฑ์ ที่บริโภคได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยไม่ส่งผลเสียต่อร่างกายและระบบอวัยวะทุกระบบ

3. ได้รับการทดสอบอย่างดีก่อนนำมาใช้กับมนุษย์ บริษัท กรามิเน็กซ์ แอล แอล ซี สหรัฐอเมริกา มีห้องปฏิบัติการที่ดีที่สุด

และมีนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร ทุกสาขา นับร้อยชีวิตที่ทุ่มเทการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด

จนได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการยอดเยี่ยม นอกจากนี้ตลอดระยะเวลา 50 ปี ที่ผ่านมา กรามิเน็กซ์ แอล แอล ซี

ยังคงเก็บข้อมูลการใช้ผลิตภัณฑ์จากทั่วทุกมุมโลก เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศด้านสารอาหารอย่างไม่หยุดยั้ง

4. มีการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ ขั้นตอนการผลิต การจัดเก็บ และการขนส่ง ตามมาตรฐานสากล

5. เป็นบริษัทเดียวในโลกที่ผลิตเกษรดอกไม้สกัดคุณภาพสูง โดยไม่ใช้สารทำละลายเพื่อสกัด

6. เครื่องมือพร้อม และบุคคลากรที่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรมากมาย

7. มีเนื้อที่ ในการเพาะปลูกกว่า 10,000 เอเคอร์ มีเพียงไม่กี่บริษัทในโลกที่สามารถทำได้ ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างเข้มงวด

8. มีขบวนการเพาะปลูกพืชสมุนไพรอย่างครบวงจร โดยเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ ไม่มีการใช้ยากำจัดวัชพืชหรือยาฆ่าแมลงตลอดจน เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บละอองเกสร ซึ่งขบวนการผลิตทั้งหมดได้ผ่านการรับรองคุณภาพ ISO 9002

9. พัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดมาจนสามารถทำให้ขบวนการผลิตสามารถ ทำงานได้หลากหลายขี้น เพื่อทันกับความต้องการของฐานลูกค้าที่เพิ่มเป็นจำนวนมาก โดยโรงงานแห่งใหม่ตั้งอยู่ที่เดชเลอร์ รัฐโอไฮโอ มีเนื้อที่โรงงานประมาณ 75,000 ตารางฟุต และโกดังเก็บสินค้าประมาณ 250,000 ลูกบาศก์ฟุต

10. กรามิเน็กซ์ มีผู้เชี่ยวชาญพิเศษในการวิเคราะห์และตรวจสอบตั้งแต่วัตถุดิบ ขบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพ มีการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ทีดีที่สุดเพื่อใช้เพาะปลูกการเก็บละอองเกสร มีการกำหนดขั้นตอนการผลิตที่เหมาะสมควบคุมอุณหภูมิ ความดัน และปัจจัยอื่น ๆ เพื่อให้เป็นไปตามธรรมชาติ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ กรามิเน็กซ์ GRAMINEX & เอบี เซอร์เนล (AB Cemelle) ผลิต ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้มาตรฐาน GM ซึ่งรวมผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรมและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยเฉพาะสารสกัด ละอองเกสร”เซอร์นิติน” ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดได้ถูกตรวจสอบทุกขั้นตอนเพื่อให้มีคุณภาพ และมี สรรพคุณทางเภสัชวิทยาตามต้องการกรามิเน็กซ์ และกลุ่มของบริษัทในเครือในยุโรปได้พัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตตั้งแต่วัตถุดิบ โดยเทคนิคพิเศษเฉพาะของบริษัทเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ ทางพืชสมุนไพรต่าง ๆรหัสสินค้า : G1003

ชื่อผู้จำหน่าย : BUG

เบอร์โทรผู้จำหน่าย : 02-9374515บริษัท Mango จำกัด

อาคารตึกช้าง ชั้นที่ 9 โซนบี เลขที่ 3300/64 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-9374457 , 02-9374515 แฟกซ์ 02-9374459

Reviews

Your rating

ความคิดเห็นลูกค้า