ประกันอุบัติเหตุ เน้นความคุ้มครองสูง ป่วยตายก็ได้

ประกันอุบัติเหตุ เน้นความคุ้มครองสูง ป่วยตายก็ได้

฿1,200 35 PV

คงเหลือ 13,094 หน่วย


ประกันอุบัติเหตุ เน้นความคุ้มครองสูง ป่วยตายก็ได้


คะแนนPV จะได้รับหลังจากการซื้อประกันสำเร็จ-โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อศึกษารายละเอียดก่อนซื้อหรือโอนเงิน

ประกันอุบัติเหตุ เน้นความคุ้มครองสูง ป่วยตายก็ได้

ผน 100 คุ้มล้าน เป็นแผนประกันอุบัติเหตุที่คุ้มครอง การเสียชีวิต เสียอวัยวะ ทุพพลภาพ จากอุบัติเหตุทั่วไป รวมถึงถูกฆาตกรรม/ลอบทำร้าย วงเงิน 500,000 บาท
แต่ถ้าอุบัติเหตุนั้นเป็นอุบัติเหตุพิเศษ ก็จะคูณ 2 เป็นวงเงิน 1 ล้านบาท

แผนนี้จะไม่มีค่ารักษาพยาบาล เพราะ สามารถเบิกได้จากสิทธิต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 30 บาท ประกันสังคม หรือ พรบ.อยู่แล้ว  ไม่มีการออกบัตรประจำตัวผู้เอาประกันให้ ทำให้เบี้ยถูกและคุ้มครองสูง

จุดเด่นอีกอย่างที่สำคัญ คือ กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย ที่ไม่ใช่อุบัติเหตุ เราก็จ่ายสินไหมให้ถึง 50,000 บาท

ผู้รับประกันภัย      บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) ผู้ริเริ่ม 2+ 3+ ในไทย

เงื่อนไขเพิ่มเติม                       -

ชื่อผู้จำหน่าย :       บริษัท ชัยพฤกษ์นายหน้าประกันวินาศภัย จำกัด   บัตรอนุญาตเลขที่  ว00020/2552

เบอร์โทรผู้จำหน่าย : 099-0860106 และ 099-2147190  (ไลน์ไอดี  CYPCLUB)

 รหัสสินค้า : xxxx

ชื่อผู้จำหน่าย : บริษัท ชัยพฤกษ์นายหน้าประกันวินาศภัย จำกัด

เบอร์โทรผู้จำหน่าย : 099-0860106บริษัท Mango จำกัด

อาคารตึกช้าง ชั้นที่ 9 โซนบี เลขที่ 3300/64 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-9374457 , 02-9374515 แฟกซ์ 02-9374459

Reviews

Your rating

ความคิดเห็นลูกค้า