ประกันอุบัติเหตุ แบบเบิกค่ารักษาพยาบาลได้

ประกันอุบัติเหตุ แบบเบิกค่ารักษาพยาบาลได้

฿1,300 0 PV

คงเหลือ 10,036 หน่วย


ประกันอุบัติเหตุ แบบเบิกค่ารักษาพยาบาลได้


คะแนนPV จะได้รับหลังจากการซื้อประกันสำเร็จ-โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อศึกษารายละเอียดก่อนซื้อหรือโอนเงิน
ประกันอุบัติเหตุ แบบเบิกค่ารักษาพยาบาลได้

แผนประกันอุบัติเหตุนี้ คุ้มครอง การเสียชีวิต เสียอวัยวะ ทุพพลภาพ จากอุบัติเหตุทั่วไป วงเงิน 300,000 1,000,000 บาท รวมถึงถูกฆาตกรรม/ลอบทำร้าย 50%

แผนนี้จะคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากอุบัติเหตุด้วย ในวงเงิน 5% ของทุนประกันหลัก ผู้เอาประกันจะได้รับ PA Platinum Card ประจำตัว ซึ่งไม่ต้องสำรองจ่าย หากเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลในสัญญากว่า 250 แห่งทั่วประเทศ

 ผู้รับประกันภัย      บริษัท อลิอันซ์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) - บริษัทชั้นนำระดับโลกจากเยอรมัน

เงื่อนไขเพิ่มเติม   

ชื่อผู้จำหน่าย :       บริษัท ชัยพฤกษ์นายหน้าประกันวินาศภัย จำกัด   บัตรอนุญาตเลขที่  ว00020/2552

เบอร์โทรผู้จำหน่าย : 099-0860106 และ 099-2147190  (ไลน์ไอดี  CYPCLUB)

 รหัสสินค้า : xxxx

ชื่อผู้จำหน่าย : บริษัท ชัยพฤกษ์นายหน้าประกันวินาศภัย จำกัด

เบอร์โทรผู้จำหน่าย : 099-0860106บริษัท Mango จำกัด

อาคารตึกช้าง ชั้นที่ 9 โซนบี เลขที่ 3300/64 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-9374457 , 02-9374515 แฟกซ์ 02-9374459

Reviews

Your rating

ความคิดเห็นลูกค้า