ประกันอุบัติเหตุ สำหรับผู้สูงอายุ

ประกันอุบัติเหตุ สำหรับผู้สูงอายุ

฿900 0 PV

คงเหลือ 10,054 หน่วย


ประกันอุบัติเหตุ สำหรับผู้สูงอายุ


คะแนนPV จะได้รับหลังจากการซื้อประกันสำเร็จ-โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อศึกษารายละเอียดก่อนซื้อหรือโอนเงิน
ประกันอุบัติเหตุ สำหรับผู้สูงอายุ

ปกติแล้ว ผู้สูงอายุจะมีโอกาสประสบอุบัติเหตุได้ง่ายกว่าคนหนุ่มสาวจากสภาพร่างกายที่เสื่อมถอยลง บริษัทประกันจำนวนมากจะไม่รับประกันอุบัติเหตุให้กับคนกลุ่มเหล่านี้ เพราะมีความเสี่ยงสูง 

บริษัท Allianz ต้องการที่จะดูแลผู้สูงวัย จึงออกแผนประกันอุบัติเหตุ Happy Senior ที่ คุ้มครอง การเสียชีวิต เสียอวัยวะ ทุพพลภาพ จากอุบัติเหตุทั่วไป วงเงินสูงสุดถึง  500,000 บาท พร้อมมีเงินชดเชยกรณีกระดูกแตก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และ บาดเจ็บอวัยวะภายในด้วย (Happy Senior 2)

แผนนี้จะคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากอุบัติเหตุด้วย ในวงเงิน 10% ของทุนประกันหลัก ผู้เอาประกันจะได้รับ PA Platinum Card ประจำตัว ซึ่งไม่ต้องสำรองจ่าย หากเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลในสัญญากว่า 250 แห่งทั่วประเทศ

ผู้รับประกันภัย      บริษัท อลิอันซ์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) - บริษัทชั้นนำระดับโลกจากเยอรมัน

เงื่อนไขเพิ่มเติม                   -

ชื่อผู้จำหน่าย :       บริษัท ชัยพฤกษ์นายหน้าประกันวินาศภัย จำกัด   บัตรอนุญาตเลขที่  ว00020/2552

เบอร์โทรผู้จำหน่าย : 099-0860106 และ 099-2147190  (ไลน์ไอดี  CYPCLUB)รหัสสินค้า : xxxx

ชื่อผู้จำหน่าย : บริษัท ชัยพฤกษ์นายหน้าประกันวินาศภัย จำกัด

เบอร์โทรผู้จำหน่าย : 099-0860106บริษัท Mango จำกัด

อาคารตึกช้าง ชั้นที่ 9 โซนบี เลขที่ 3300/64 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-9374457 , 02-9374515 แฟกซ์ 02-9374459

Reviews

Your rating

ความคิดเห็นลูกค้า