ประกันมะเร็ง

ประกันมะเร็ง

฿1,200 35 PV

คงเหลือ 11,569 หน่วย


ประกันมะเร็ง


คะแนนPV จะได้รับหลังจากการซื้อประกันสำเร็จ-โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อศึกษารายละเอียดก่อนซื้อหรือโอนเงิน

ประกันมะเร็ง

ปัจจุบันอัตราการเป็นมะเร็งของคนไทยเพิ่มสูงขึ้นมาก แต่ด้วยวิทยาการทางการแพทย์ที่พัฒนาขึ้น  ก็สามารถรักษาให้คนป่วยหายป่วยได้จำนวนมากเช่นกัน 

อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการรักษา ไม่ว่าจะเป็นการฉายรังสี ผ่าตัด หรือ คีโม ก็ยังค่อนข้างสูง   การทำประกันมะเร็งด้วยเบี้ยประกันจำนวนไม่มากนี้ ก็จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้มาก หากต้องเผชิญกับโรคดังกล่าว

ผู้รับประกันภัย      บริษัท อลิอันซ์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) - บริษัทชั้นนำระดับโลกจากเยอรมัน

เงื่อนไขเพิ่มเติม                   -

รหัสสินค้า :

ชื่อผู้จำหน่าย :       บริษัท ชัยพฤกษ์นายหน้าประกันวินาศภัย จำกัด   บัตรอนุญาตเลขที่  ว00020/2552

เบอร์โทรผู้จำหน่าย : 099-0860106 และ 099-2147190 (ไลน์ไอดี  CYPCLUB)รหัสสินค้า : xxxx

ชื่อผู้จำหน่าย : บริษัท ชัยพฤกษ์นายหน้าประกันวินาศภัย จำกัด

เบอร์โทรผู้จำหน่าย : 099-0860106บริษัท Mango จำกัด

อาคารตึกช้าง ชั้นที่ 9 โซนบี เลขที่ 3300/64 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-9374457 , 02-9374515 แฟกซ์ 02-9374459

Reviews

Your rating

ความคิดเห็นลูกค้า