ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ

฿6,803 160 PV

คงเหลือ 12,105 หน่วย


ประกันสุขภาพ


คะแนนPV จะได้รับหลังจากการซื้อประกันสำเร็จ-โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อศึกษารายละเอียดก่อนซื้อหรือโอนเงิน
ประกันสุขภาพ

แม้ว่าภาครัฐจะจัดสวัสดิการในการรักษาพยาบาลผ่านกองทุนต่างๆ ให้ประชาชน ไม่ว่าจะเป็น 30 บาทรักษาทุกโรค , ประกันสังคม ฯลฯ แต่การบริการก็ยังไม่สะดวกรวดเร็ว ผู้เข้ารับการรักษาต้องเสียเวลารอคอยนาน เพราะมีผู้มาใช้สิทธิจำนวนมาก

ดังนั้น โรงพยาบาลเอกชนจึงกลายเป็นทางเลือกของคนจำนวนมากที่ต้องการความสะดวกสบาย และมีความสามารถที่จะจ่ายค่ารักษาในอัตราที่แพงได้

สำหรับการรักษาพยาบาลเรื่องเล็กๆ คนทั่วไปก็พอที่จะรับผิดชอบเองได้ แต่ถ้าเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่สูงแล้ว หากมีการประกันสุขภาพเข้ามาช่วยจ่ายให้ ก็จะทำให้ประหยัดเงินได้เป็นจำนวนมาก

ผู้รับประกันภัย     บริษัท แอลเอ็มจีประกันภัย จำกัด (มหาชน) - บริษัทชั้นนำจากสหรัฐอเมริกา

เงื่อนไขเพิ่มเติม                  -

รหัสสินค้า :

ชื่อผู้จำหน่าย :    บริษัท ชัยพฤกษ์นายหน้าประกันวินาศภัย จำกัด   บัตรอนุญาตเลขที่  ว00020/2552

เบอร์โทรผู้จำหน่าย : 099-0860106 และ 099-2147190   (ไลน์ไอดี  CYPCLUB)

 

 รหัสสินค้า : xxxx

ชื่อผู้จำหน่าย : บริษัท ชัยพฤกษ์นายหน้าประกันวินาศภัย จำกัด

เบอร์โทรผู้จำหน่าย : 099-0860106บริษัท Mango จำกัด

อาคารตึกช้าง ชั้นที่ 9 โซนบี เลขที่ 3300/64 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-9374457 , 02-9374515 แฟกซ์ 02-9374459

Reviews

Your rating

ความคิดเห็นลูกค้า