ประกันSME สรรพภัยSME มาตรฐาน

ประกันSME สรรพภัยSME มาตรฐาน

฿2,874 80 PV

คงเหลือ 12,085 หน่วย


ประกันSME สรรพภัยSME มาตรฐาน


คะแนนPV จะได้รับหลังจากการซื้อประกันสำเร็จ-โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อศึกษารายละเอียดก่อนซื้อหรือโอนเงิน
ประกัน
SME

ในการทำธุรกิจย่อมมีความเสี่ยง อาจมีผลประกอบการที่ขาดทุน  แต่ถึงแม้ว่าจะขาดทุนบ้างก็ยังไม่ถึงขั้นหมดแล้วทุกอย่าง  แต่ถ้า สถานประกอบการ , สินค้า , วัตถุดิบ , เครื่องมือเครื่องจักร เกิดประสบอุบัติเหตุไฟไหม้ หรือ ภัยอื่นๆ  อาจทำให้หมดเนื้อหมดตัวได้เลยทีเดียว

ดังนั้น การประกันสรรพภัย SME สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องทำไว้ เพื่อปกป้องทรัพย์สินและธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับเราและครอบครัว

ผู้รับประกันภัย      บริษัท แอลเอ็มจีประกันภัย จำกัด (มหาชน) - บริษัทชั้นนำจากสหรัฐอเมริกา

เงื่อนไขเพิ่มเติม                   -

ชื่อผู้จำหน่าย :       บริษัท ชัยพฤกษ์นายหน้าประกันวินาศภัย จำกัด   บัตรอนุญาตเลขที่  ว00020/2552

เบอร์โทรผู้จำหน่าย :099-0860106 และ 099-2147190 (ไลน์ไอดี  CYPCLUB)รหัสสินค้า : xxxx

ชื่อผู้จำหน่าย : บริษัท ชัยพฤกษ์นายหน้าประกันวินาศภัย จำกัด

เบอร์โทรผู้จำหน่าย : 099-0860106บริษัท Mango จำกัด

อาคารตึกช้าง ชั้นที่ 9 โซนบี เลขที่ 3300/64 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-9374457 , 02-9374515 แฟกซ์ 02-9374459

Reviews

Your rating

ความคิดเห็นลูกค้า