Package ดำน้ำพร้อมที่พัก

Package ดำน้ำพร้อมที่พัก

฿2,500 200 PV

คงเหลือ 3,817 Package


Package ดำน้ำพร้อมที่พัก


⚓️สิ่งที่ลูกค้าได้รับมีดังนี้⚓️
-ตั๋วเรือ ไป-กลับ
-เสื่อ
-อาหารกลางวัน1กล่อง
-ไอศกรีม หรือขนมหวาน
-เครื่องดื่ม น้ำเปล่า น้ำอัดลม น้ำแข็ง
-อุปกรณ์ดำน้ำ สน๊อคเกิ้ล+เสื้อชูชีพ
-เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยทางน้ำ
-บริการถ่ายรูปใต้น้ำฟรี!ไม่อั้น!!
เวลาขึ้นเรือตั้งแต่09.00น.-11.00น.เท่านั้น
**หากไม่ทันเวลาให้แจ้งล่วงหน้า08.00น.**
เกินเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี กรุณาชำระเงินเต็มจำนวน
ติดต่อK.สิรินภา 062-9178994


รหัสสินค้า : xxxx

ชื่อผู้จำหน่าย : สิรินภา รายพิมาย

เบอร์โทรผู้จำหน่าย : 062-9178994


บริษัท Mango จำกัด

อาคารตึกช้าง ชั้นที่ 9 โซนบี เลขที่ 3300/64 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-9374457 , 02-9374515 แฟกซ์ 02-9374459

Reviews

Your rating

ความคิดเห็นลูกค้า