ยาตองกัท อาลี(Tongut Ali)ของหมด

ยาตองกัท อาลี(Tongut Ali)ของหมด

฿0 60 PV

คงเหลือ 12,722 กล่อง


ยาตองกัท อาลี(Tongut Ali)ของหมด


ยาตองกัท อาลี(Tongut Ali)

ส่วนประกอบ

รากปลาไหลเผือก เห็ดหลินจือ หัวแห้วหมู เปลือกตะโกนา และอื่นๆ

สรรพคุณ

บำรุงร่างกาย(สำหรับเพศชาย)

เลขที่  อย.  ทะเบียนยาเลขที่ G476/46รหัสสินค้า : xxxx

ชื่อผู้จำหน่าย : mango

เบอร์โทรผู้จำหน่าย :บริษัท Mango จำกัด

อาคารตึกช้าง ชั้นที่ 9 โซนบี เลขที่ 3300/64 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-9374457 , 02-9374515 แฟกซ์ 02-9374459

Reviews

Your rating

ความคิดเห็นลูกค้า