เครื่องสีข้าว (สำเร็จรูป)

เครื่องสีข้าว (สำเร็จรูป)

฿12,000 650 PV

คงเหลือ 2,952 เครื่อง


เครื่องสีข้าว (สำเร็จรูป)


เครื่องสีข้าว (สำเร็จรูป)


รหัสสินค้า : xxxx

ชื่อผู้จำหน่าย : ห้างหุ้นส่วนจำกัดชนมณีโนนไทยคอนสตรั่คชั่น

เบอร์โทรผู้จำหน่าย : 080-1609914


บริษัท Mango จำกัด

อาคารตึกช้าง ชั้นที่ 9 โซนบี เลขที่ 3300/64 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-9374457 , 02-9374515 แฟกซ์ 02-9374459

Reviews

Your rating

ความคิดเห็นลูกค้า