Fibena detox

Fibena detox

฿640 10 PV

คงเหลือ 1,062 กล่อง


Fibena detox


Fibena detox

  • ไม่มีน้ำตาล ความหวานจากหญ้าหวาน
  • ส่วนผสมจากสมุนไพร ในระดับนาโน ไม่เป็นวุ้น ด้วยนวัตกรรมใหม่ล่าสุด ทำให้ได้รสชาติอร่อย 7 สี 7 กลิ่น ดื่มง่าย
  • หุ่นสวย ผิวใส ล้างไส้สะอาด ขับถ่ายสบาย

 รหัสสินค้า : xxxx

ชื่อผู้จำหน่าย : คุณอำไพ

เบอร์โทรผู้จำหน่าย : 086-3719354


บริษัท Mango จำกัด

อาคารตึกช้าง ชั้นที่ 9 โซนบี เลขที่ 3300/64 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-9374457 , 02-9374515 แฟกซ์ 02-9374459

Reviews

Your rating

ความคิดเห็นลูกค้า