ผ้าไหมแท้100%หมู่บ้านทอผ้าไหมท่าสว่าง จ.สุรินทร์[A06]

ผ้าไหมแท้100%หมู่บ้านทอผ้าไหมท่าสว่าง จ.สุรินทร์[A06]

฿2,500 100 PV

สี

คงเหลือ 6,078 ผืน


ผ้าไหมแท้100%หมู่บ้านทอผ้าไหมท่าสว่าง จ.สุรินทร์[A06]


ผ้าไหมมัดหมี่ 3 ตะกอ เส้นไหมแท้ 100% จากหมู่บ้านทอผ้าไหมท่าสว่าง จ.สุรินทร์ ทอด้วยมือทุกผืน ทุกผืนอาบน้ำยาเรียบร้อย ขนาดของผ้า 1x2 เมตร
ผ้าไหมแท้ 100% สินค้า OTOP หมู่บ้านทอผ้าไหมท่าสว่างอ.เมือง จ.สุรินทร์
ความเป็นมาของหมู่บ้านทอผ้าไหมท่าสว่าง 
ผ้าไหมยกทองโบราณบ้านท่าสว่างเป็นสินค้าประจำจังหวัดชื่อดังของสุรินทร์ และเป็นหนึ่งใน 
แหล่งท่องเที่ยว ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้าชมกระบวนการผลิตเป็น จำนวนมาก 
โดยเฉพาะ “กลุ่มทอผ้ายกทอง จันทร์โสมา” บ้านท่าสว่าง กลุ่มผลิตผ้าไหมยกทอง ที่มีชื่อเสียงด้าน การทอผ้าในระดับประเทศ
จันทรโสมา กลุ่มทอผ้าไหมยกทอง บ้านท่าสว่าง จังหวัดสุรินทร์ ได้รับการสนับสนุนจากสำนัก พระราชวัง และมูลนิธิในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถในการอนุรักษ์ และเริ่มมีชื่อเสียงมาก ขึ้น เมื่อได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ทอผ้าไหมมอบให้กับผู้นำเอเปค เมื่อปี พ.ศ. 2546 บ้านท่าสว่างจึงเป็นที่รู้จัก นับแต่นั้นมา
ปัจจุบันบ้านท่าสว่าง จึงเป็นทั้งแหล่งท่องเทียวและแหล่งซื้อผ้าไหมขึ้นของเมืองสุรินทร์ ที่นัก เดินทางต้องไม่พลาดหาโอกาสมาชมด้วยตัวเองสักครั้ง
ด้านผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน

1จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ 
ทอมือสร้างลายต่างๆที่มีความงดงาม มีตะกอตั้งแต่ 350  ตะกอ ถึง  1,418  ตะกอ  แต่ละผืนต้องใช้เวลาใน การออกแบบลวดลาย เขียนแบบ เก็บตะกอนาน 2 – 3 เดือน ใช้เวลาทอนาน 1 – 3 เดือน และต้องใช้ช่างทอ ประจำกี่แต่ละกี่ 4 คนขึ้นไป ค่อยๆทอได้ 5 – 7 เซนติเมตรต่อวัน ผ้าไหมแต่ละผืนทอจากเส้นไหมที่ย้อมจาก สีธรรมชาติยกเป็นลวดลายต่างๆตามจินตนาการ ไม่มีจำหน่ายในท้องตลาด 
จากความตระการตาของการถักทอเส้นไหมออกมาเป็นผืนผ้ากระทั่งกลายเป็นเสื้อผ้าไหมสวยเด่นที่ เหล่าผู้นำต่างชาติที่ เดินทางมาร่วมประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มเอเปกเมื่อปี 2546 สานสายใยมาเป็นผ้าคลุมไหล่ ถวายเป็นของขวัญที

ระลึกแด่พระราชอาคันตุกะนานาประเทศที่เสด็จพระราชดำเนินมาร่วมงานฉลองครอง สิริราชสมบัติครบ 60 ปี ส่งผลให้คนไทยทั้งประเทศและชาวต่างชาติได้ประจักษ์ถึงความงดงามของผ้ายกทอ ชั้นสูงหนึ่งเดียวในประเทศไทยจากฝี มือของชาวบ้านบ้านท่าสว่าง  จ.สุรินทร์
2ด้านการอนุรักษ์ 
ด้านการฟื้นฟู อนุรักษ์กรรมวิธีและเทคนิคโบราณของการทอผ้าแบบไทย เป็นการนำเอาภูมิปัญญา ชาวบ้านของปู่ ย่า ตา ยาย จากการทอผ้าด้วยกรรมวิธีแบบโบราณ ประยุกต์ความรู้ทางด้านจิตรกรรมไทย มา เป็นการทอผ้ายกทองชั้นสูงก่อให้เกิดเป็นผลงานที่วิจิตรพิสดาร หาที่มีที่ไหนทำได้แบบนี้ ซึ่งเป็นการนำเอา ผลิตผลจากภูมิปัญญาพื้นบ้านสู่ตลาดโลกโดยแท้ 

3.ด้านสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่น 
โรงทอผ้าไหมยกทองลายโบราณ และเรือนไทย  ซึ่งเป็นสถานที่  ที ได้รวมผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่า กระบวนการผลิต  ขั้นตอนการผลิตทุกขั้นตอน   โดยการใช้วัสดุ อุปกรณ์ท้องถิ่นดั่งเดิม   ตลอดจนการนำ เอา ความเป็นธรรมชาติ  มาผสานกับความคิด  ริเริ่มสร้างสรรค์  ได้อย่างเหมาะสม   มีนักท่องเที่ยวให้ความ

สนใจ เข้ามาเยี่ยมชมทุกวันเฉลี่ยเดือนละ 800-1000  คน  ซึ่งเป็นการสร้างรายได้จากการจำหน่ายผ้าไหม  แก่ ชาวบ้านอีกทางหนึ่งด้วย
นอกนบ้านท่าสว่างยังผลิตผ้าไหมมัดหมี่ลายเอกลักษณ์ชาวสุรินทร์ รวมถึงลายประยุกต์ใหม่ๆ ตั้งแต่ 2 – 34 ตะกอ เช่น ผ้าลายอัมปรม ลายโฮล ผ้าพื้นบ้าน เป็นต้น และได้รับการคัดสรรผลิตภัณฑ์หนึ่ง ตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับสี่ดาวและห้าดาวรหัสสินค้า :

ชื่อผู้จำหน่าย :

เบอร์โทรผู้จำหน่าย :


บริษัท Mango จำกัด

อาคารตึกช้าง ชั้นที่ 9 โซนบี เลขที่ 3300/64 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-9374457 , 02-9374515 แฟกซ์ 02-9374459

Reviews

Your rating

ความคิดเห็นลูกค้า