ประกันรถยนต์ชั้น 1 แบบปกติ

ประกันรถยนต์ชั้น 1 แบบปกติ

฿0 0 PV

คงเหลือ 11,793 คัน


ประกันรถยนต์ชั้น 1 แบบปกติ


ประกันรถยนต์ชั้น 1 แบบปกติ

เป็นแผนประกันรถยนต์ชั้น 1 มาตรฐานทั่วไป ที่คุ้มครอง ครอบคลุม กว้างขวาง ทั้งชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก รวมถึงรถประกัน ไม่ว่าจะเสียหายจากอุบัติเหตุใดๆ ทั้งที่เป็นฝ่ายถูกและฝ่ายผิด ถือว่าเป็นแผนที่ดีที่สุด  เพียงแต่ต้องจ่ายเบี้ยในอัตราที่สูงเท่านั้น

วงเงินและเงื่อนไขความคุ้มครอง เป็นไปตามมาตรฐานของแต่ละบริษัทประกัน กรุณาตรวจสอบกับบริษัท  www.Chaiyapruek.co.th

บริษัทประกันภัยที่เข้ารับประกัน

วิริยะ , กรุงเทพ , อาคเนย์

คุ้มภัย , แอลเอ็มจี , อลิอันซ์

อินทร , เอเชีย , เจพี 

ไทยไพบูลย์ , ไทยเศรษฐกิจ ฯลฯ

รหัสสินค้า :

ชื่อผู้จำหน่าย :       บริษัท ชัยพฤกษ์นายหน้าประกันวินาศภัย จำกัด   บัตรอนุญาตเลขที่  ว00020/2552

เบอร์โทรผู้จำหน่าย : 062-8029922  089-7788139  (ไลน์ไอดี  CYPCLUB)



รหัสสินค้า : xxxx

ชื่อผู้จำหน่าย : บริษัท ชัยพฤกษ์นายหน้าประกันวินาศภัย จำกัด

เบอร์โทรผู้จำหน่าย : 062-8029922



บริษัท Mango จำกัด

อาคารตึกช้าง ชั้นที่ 9 โซนบี เลขที่ 3300/64 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-9374457 , 02-9374515 แฟกซ์ 02-9374459

Reviews

Your rating

ความคิดเห็นลูกค้า