ประกันรถยนต์ชั้น 1 แบบมาตรฐาน 13700

ประกันรถยนต์ชั้น 1 แบบมาตรฐาน 13700

฿13,700 385 PV

คงเหลือ 11,324 คัน


ประกันรถยนต์ชั้น 1 แบบมาตรฐาน 13700


ประกันรถยนต์ชั้น 1 แบบมาตรฐาน

แผนประกันรถยนต์ชั้น 1 แบบทั่วไป ที่ให้ความคุ้มครอง ครอบคลุม ทุกภัย  ด้วยทุนประกันมาตรฐาน (80% ของราคาตลาด)  ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรกใดๆ ที่จะต้องจ่ายเพิ่ม  พร้อมกับ

  • บริการช่วยเหลือกรณีรถเสียฉุกเฉิน 24 ชม. ทั่วประเทศ
  • สิทธิพิเศษที่ลูกค้าสามารถเลือกอู่ซ่อมได้เองโดยไม่ต้องสำรองจ่าย (เพียงแจ้งให้บริษัทประกันภัยทราบก่อนเข้าซ่อม)
  • ผู้รับประกันภัย      บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) - ในเครือไทยประกันชีวิต
  • เงื่อนไขเพิ่มเติม                  -  
  • รหัสสินค้า :
  • ชื่อผู้จำหน่าย :       บริษัท ชัยพฤกษ์นายหน้าประกันวินาศภัย จำกัด   บัตรอนุญาตเลขที่  ว00020/2552
  • เบอร์โทรผู้จำหน่าย : 062-8029922  089-7788139  (ไลน์ไอดี  CYPCLUB)รหัสสินค้า : xxxx

ชื่อผู้จำหน่าย : บริษัท ชัยพฤกษ์นายหน้าประกันวินาศภัย จำกัด

เบอร์โทรผู้จำหน่าย : 062-8029922บริษัท Mango จำกัด

อาคารตึกช้าง ชั้นที่ 9 โซนบี เลขที่ 3300/64 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-9374457 , 02-9374515 แฟกซ์ 02-9374459

Reviews

Your rating

ความคิดเห็นลูกค้า