ต้นกล้าพันธุ์ชุมพร[ต้นโกโก้]

ต้นกล้าพันธุ์ชุมพร[ต้นโกโก้]

฿60 6 PV

คงเหลือ 1,000,002 ต้น


ต้นกล้าพันธุ์ชุมพร[ต้นโกโก้]


บ.ผางามกิจเกษตรเชียงราย จำกัด (โกโก้แลนด์) ได้เข้าร่วมธุรกิจกับ BUG&BRP โดยขายผ่านแมงโก้มาร์เก็ต
1.ต้นกล้าพันธุ์ชุมพร(สูง 50 ซม.) ต้นละ 60 บาท(6พีวี) ไร่ปลูกได้ 100 ต้น ให้คำปรึกษา รับจ้างปลูกต้นละ 25 บาท(ขั้นต่ำ 1 ไร่)
ระยะเวลาออกผลผลิต 18 เดือน ถึง 2 ปี อายุให้ผลผลิตนาน ถึง 50-70 ปี

2.รับประกันซื้อผลผลิตขั้นต่ำ กก.ละ 7 บาท(ปัจุบันรับซื้อตามราคาตลาดป 20-30 บาท ขึ้นอยู่กับระยะทาง/ค่าขนส่ง)
3.ปลูกง่ายใช้น้ำน้อย สัปดาห์ละ 2 ครั้ง โรคแทบจะไม่มี
4.สามารถเจอะเข้ากลุ่มรากหญ้าได้ง่าย
5.ผลิตภัณฑ์นำมาแปรรูปขายแบบกาแฟซอง มีพีวีเหมือนกาแฟเฟรน
6.สามารถไปดูฟาร์มต้นแบบที่ โกโก้แลนด์ ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย โทร.053-736-376 มือถือ 094-178-9554(ตี้)

*เปิดตัวออกบูธ ครั้งแรกที่ งาน BOSS สัญจร 23 ก.พ.63 เวลา 9.00น. ณ โรงแรมอิมพีเรียล(อัมรินทร์ลากูลเดิม)รหัสสินค้า : xxxx

ชื่อผู้จำหน่าย : ตี้

เบอร์โทรผู้จำหน่าย : 094-178-9554บริษัท Mango จำกัด

อาคารตึกช้าง ชั้นที่ 9 โซนบี เลขที่ 3300/64 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-9374457 , 02-9374515 แฟกซ์ 02-9374459

Reviews

Your rating

ความคิดเห็นลูกค้า