พ่อรวยสอนลูกลงทุน

พ่อรวยสอนลูกลงทุน

฿350 0 PV

คงเหลือ 14,382 เล่ม


พ่อรวยสอนลูกลงทุน   หนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึงการลงทุนของคนรวย ซึ่งเริ่มจากข้อกำหนดว่าต้องมีรายได้ขั้นต่ำอย่างน้อย 200,000 เหรียญ ให้ประโยชน์กับผู้อ่านทุกระดับไม่ว่าเขาจะมีเงินทุนขนาดนั้นแล้วหรือไม่ก็ตาม นอกจากนี้ยังกล่าวถึงระดับของนักลงทุนที่มีความรู้ขั้นพื้นฐานไปถึงนักลงทุนที่มีความรู้ขั้นสูง และข้อแนะนำจากพ่อรวยเพื่อให้เป็นนักลงทุนที่สามารถลงทุนแบบคนรวยได้ ซึ่งเป็น การลงทุนที่น้อยคนจะเคยได้ยิน ดังนั้นไม่ว่าคุณจะมีเงินน้อยหรือมาก และไม่ว่าคุณจะมีความรู้เกี่ยวกับการลงทุนขนาดไหน หนังสือเล่มนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับคุณ ผู้เขียนพยายามถ่ายทอดเรื่องที่ซับซ้อนโดยใช้ภาษาที่ง่าย และมีวัตถุประสงค์ให้คุณเป็นนักลงทุนที่มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นโดยไม่คำนึงว่าคุณจะมีเงินเท่าไรรหัสสินค้า : xxxx

ชื่อผู้จำหน่าย : BIGRICH-Program

เบอร์โทรผู้จำหน่าย :บริษัท Mango จำกัด

อาคารตึกช้าง ชั้นที่ 9 โซนบี เลขที่ 3300/64 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-9374457 , 02-9374515 แฟกซ์ 02-9374459

Reviews

Your rating

ความคิดเห็นลูกค้า