ชีวิตนี้ต้องกล้าเปลี่ยน[มีขายในงานเท่านั้น]

ชีวิตนี้ต้องกล้าเปลี่ยน

฿120 0 PV

คงเหลือ 10,213 เล่ม


ชีวิตนี้ต้องกล้าเปลี่ยน


ชีวิตนี้ต้องกล้าเปลี่ยน

   เรื่องราวของหนึ่งคนคิด เพื่อคนนับหมื่นนับแสนได้มีชีวิตที่ดีกว่า ถ้าคุณกล้าฝัน กล้าคิด และกล้าลงมือทำ ความสำเร็จก็จะมาเป็นหุ้นส่วนชีวิตของคุณอย่างแน่นอน หนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นจากหนังสือ กล้าเปลี่ยนแปลง อีกทั้งจากการที่ผู้เขียนได้พบปะผู้คนทั่วไป ทั้งคนที่มาเข้าฟังการบรรยาย และคนที่ทำงานในองค์กรที่ผู้เขียนเป็นที่ปรึกษา ปรากฏว่ามีคนจำนวนไม่น้อยที่ผู้เขียนได้มีส่วนร่วมกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิตของเขาไปในทางที่ดีขึ้น เพราะเพียงคำพูดของผู้เขียนแค่ประโยคเดียว หรือบางคนเปลี่ยนเพราะอ่านหนังสือเรื่อง กล้าเปลี่ยนแปลง จึงรวบรวมเรื่องราวของบุคคลที่ได้กล้าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมาให้ทราบรหัสสินค้า : xxxx

ชื่อผู้จำหน่าย : BIGRICH-Program

เบอร์โทรผู้จำหน่าย :บริษัท Mango จำกัด

อาคารตึกช้าง ชั้นที่ 9 โซนบี เลขที่ 3300/64 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-9374457 , 02-9374515 แฟกซ์ 02-9374459

Reviews

Your rating

ความคิดเห็นลูกค้า