สุดยอดคำถามสู่การเป็นยอดผู้นำ[มีขายในงานเท่านั้น]

สุดยอดคำถามสู่การเป็นยอดผู้นำ

฿275 0 PV

คงเหลือ 10,123 เล่ม


สุดยอดคำถามสู่การเป็นยอดผู้นำ


สุดยอดคำถามสู่การเป็นผู้นำ

   "สุดยอดคำถาม สู่การเป็นยอดผู้นำ" คือหนังสือด้านภาวะผู้นำที่มีเนื้อหา 2 ส่วนด้วยกัน เนื้อหาส่วนแรก จอห์น แม็กซ์เวลล์ ชี้ให้เห็นความสำคัญของคำถาม และเผยให้รู้ว่าคำถามที่ดีเคยช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาได้อย่างไร อีกทั้งเสนอแนะวิธีตั้งคำถามดีๆ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาด้านภาวะผู้นำได้อย่างมากมายมหาศาล     เพื่อให้เกิดการเรียนรู้สูงสุดในด้านภาวะผู้นำแม็กซ์เวลล์เปิดรับคำถามด้านภาวะผู้นำ ทั้งจากทางทวิตเตอร์ เฟสบุ๊ค บล็อก รวมไปถึงโค้ชด้านภาวะผู้นำหลายพันคน จากนั้นนำมาจัดหมวดหมู่ และคัดเลือกคำถามที่เป็นประโยชน์แก่ผู้นำมากที่สุด ดังนั้น เนื้อหาส่วนที่สองจะเป็นการตอบคำถามเหล่านี้จากประสบการณ์ด้านภาวะผู้นำที่ยาวนานกว่า 40 ปี     
   "สุดยอดคำถาม สู่การเป็นยอดผู้นำ" เล่มนี้ เหมาะแก่ทั้งผู้เริ่มสนใจด้านภาวะผู้นำ รวมไปถึงผู้ที่มีประสบการณ์มายาวนาน เป็นหนังสือที่จะช่วยกระตุ้นให้คุณคอยตั้งคำถามด้านภาวะผู้นำที่ดีแก่ตัวเองและผู้อื่น อีกทั้งยังสามารถนำแง่คิดด้านภาวะผู้นำของ จอห์น แม็กซ์เวลล์ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตคุณได้เป็นอย่างดีรหัสสินค้า : xxxx

ชื่อผู้จำหน่าย : BIGRICH-Program

เบอร์โทรผู้จำหน่าย :บริษัท Mango จำกัด

อาคารตึกช้าง ชั้นที่ 9 โซนบี เลขที่ 3300/64 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-9374457 , 02-9374515 แฟกซ์ 02-9374459

Reviews

Your rating

ความคิดเห็นลูกค้า