ภาวะผู้นำ5ระดับ[มีขายในงานเท่านั้น]

ภาวะผู้นำ5ระดับ

฿275 0 PV

คงเหลือ 10,149 เล่ม


ภาวะผู้นำ5ระดับ


จากจุดเริ่มต้น สู่ความเป็นผู้นำที่สมบูรณ์แบบ

ระดับที่ 1 ตำแหน่งหน้าที่
ระดับที่ 2 การยอมรับ
ระดับที่ 3 การสร้างผลงาน
ระดับที่ 4 การพ้ฒนาคน
ระดับที่ 5 จุดสูงสุด

รหัสสินค้า : xxxx

ชื่อผู้จำหน่าย : BIGRICH-Program

เบอร์โทรผู้จำหน่าย :บริษัท Mango จำกัด

อาคารตึกช้าง ชั้นที่ 9 โซนบี เลขที่ 3300/64 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-9374457 , 02-9374515 แฟกซ์ 02-9374459

Reviews

Your rating

ความคิดเห็นลูกค้า