บันทึกเฮอร์มีส[มีขายในงานเท่านั้น]

บันทึกเฮอร์มีส

฿160 10 PV

คงเหลือ 10,158 เล่ม


บันทึกเฮอร์มีสบันทึกเฮอร์มีส เป็นคำสอนอันสำคัญเกี่ยวกับการขาย การค้า ความกล้า และการสื่อความ ที่นักขาย นักพูด และนักเจรจาต่อรองใช้เป็นแนวทาง เป็นข้อความอยู่ในบันทึกที่พ่อค้าชาวเมโสโปเตเมีย พ่อค้าชาวยิว และพ่อค้าชาวจีนยุคก่อนจดบันทึกต่อๆ กันมาโดยเรียกบันทึกนี้ในนามของเทพปกรณัมกรีก ที่ชื่อ เฮอร์มีส (HERME) ซึ่งเป็นเทพที่เกี่ยวกับการค้า การโจรกรรม และการส่งสาส์นของเหล่าทวยเทพ บันทึกเฮอร์มีส เป็นบันทึกที่พ่อค้าหรือนักขายในอดีตใช้พกติดตัว สำหรับอ่านระหว่างเดินทางเพื่อเตือนตัวเองว่ากำลังทำอะไร ชีวิตจะมุ่งหน้าไปทางไหน และควรจะสื่อสารกับตัวตนภายในอย่างไร ที่สำคัญเป็นเรื่องของการร้องขอและการสะกดจิตตัวเองให้เป็นเลิศในทุกๆ ด้าน ผ่านกระบวนการทบทวนบันทึกนี้เป็นประจำ


รหัสสินค้า : xxxx

ชื่อผู้จำหน่าย : BIGRICH-Program

เบอร์โทรผู้จำหน่าย :บริษัท Mango จำกัด

อาคารตึกช้าง ชั้นที่ 9 โซนบี เลขที่ 3300/64 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-9374457 , 02-9374515 แฟกซ์ 02-9374459

Reviews

Your rating

ความคิดเห็นลูกค้า