NLP ภาษาสมองมหัศจรรย์[มีขายในงานเท่านั้น]

NLP ภาษาสมองมหัศจรรย์

฿300 20 PV

คงเหลือ 10,078 เล่ม


NLP ภาษาสมองมหัศจรรย์สมอง ร่างกาย และจิตใจ ทำงานเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ มีเหตุผล และมีเงื่อนงำอย่างลึกลับ สามสิ่งนี้ควบคุมชักใย และตบแต่งชีวิตให้เราเป็นอย่างที่เห็นในทุกวันนี้ โลกนี้ไม่เคยมีเรื่องบังเอิญ อะไรที่เกิดขึ้นกับเราไม่ว่าจะเป็นผลลัพธ์ทางการงาน เงิน สุขภาพ หรือความสัมพันธ์ ล้วนเกิดจากการผุดขึ้นของความคิด การตัดสินใจ การจดจ่อ การลงมือทำพฤติกรรมซ้ำๆ แล้วในที่สุดทั้งหมดก็ทำให้เราเดินไปในทิศทางที่บางครั้งเราเพิ่งมาพบว่าไม่ใช่สิ่งที่เราอยากไปหรือไม่เป็นประโยชน์ต่อเราสักเท่าใดเลย ดังนั้น ใครก็ตามที่ต้องการพัฒนาศักยภาพตนเองให้โดดเด่นเป็นเลิศ ทะลุขีดจำกัด จำเป็นต้องเข้าไปแก้ไขปรับปรุงและเปลี่ยนโปรแกรมสมอง ร่างกาย และจิตใจเสียใหม่ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง และสุดยอด เพียงเปลี่ยนรูปแบบการเคลื่อนไหว อารมณ์ก็จะเปลี่ยนไป หากเปลี่ยนความคิด สมองก็จะผลิตผลลัพธ์ต่างออกไป จิตใจก็จะส่งสัญญาณลับก่อให้เกิดความรู้อันมหัศจรรย์อันจะชักพานำเราไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นงานที่มั่นคง เงินที่มากมาย สุขภาพที่แข็งแรง หรือความสัมพันธ์ที่กลับมาราบรื่นสดใหม่ ประเด็นสำคัญคือ ทุกคนเป็นอัจฉริยะได้ ใครก็เป็นที่หนึ่งได้ หากรู้จักใช้เครื่องมือ NLP นี่คือเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ที่จะทำศัลยกรรมผ่าตัดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ทิ้งไป แล้วลงโปรแกรมใหม่ด้วยเทคนิคล้ำยุค เพื่อบรรลุเป้าหมายทุกอย่างที่ต้องการทุกอย่าง คุณจะได้เรียนรู้เทคนิคมากมายในการเปลี่ยนตัวตนเป็นคนใหม่ชั่วข้ามคืน รู้วิธีสะกดจิตตัวเองเพื่อควบคุมทุกสิ่ง รู้ภาษากายเพื่อทายใจผู้อื่น ยิ่งกว่าหมอดูเทวดา
รหัสสินค้า : xxxx

ชื่อผู้จำหน่าย : BIGRICH-Program

เบอร์โทรผู้จำหน่าย :บริษัท Mango จำกัด

อาคารตึกช้าง ชั้นที่ 9 โซนบี เลขที่ 3300/64 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-9374457 , 02-9374515 แฟกซ์ 02-9374459

Reviews

Your rating

ความคิดเห็นลูกค้า