วิธีชนะมิตรและจูงใจคน[มีขายในงานเท่านั้น]

วิธีชนะมิตรและจูงใจคน

฿290 25 PV

คงเหลือ 10,107 เล่ม


วิธีชนะมิตรและจูงใจคนหนังสือเล่มนี้ จะเป็นเสมือนกุญแจที่ทำให้คุณได้รู้ถึงรายละเอียด เกี่ยวกับวิธีการพูดและการปฏิบัติตนให้ชนะใจคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคสำคัญในการทำให้ผู้อื่นชื่นชอบ และคล้อยตามความคิดของคุณโดยไม่ทำให้มีความรู้สึกบาดหมาง ตลอดจนเคล็ดลับเพื่อทำให้ชีวิตในครอบครัวของคุณมีความสุขยิ่งขึ้น รวมถึงอีกหลากหลายคติและข้อคิดดีๆ ที่จะช่วยให้ชีวิตในการทำงานและชีวิตในสังคมของคุณ ดำเนินไปได้อย่างราบรื่น และประสบความสำเร็จอย่างเต็มภาคภูมิรหัสสินค้า : xxxx

ชื่อผู้จำหน่าย : BIGRICH-Program

เบอร์โทรผู้จำหน่าย :บริษัท Mango จำกัด

อาคารตึกช้าง ชั้นที่ 9 โซนบี เลขที่ 3300/64 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-9374457 , 02-9374515 แฟกซ์ 02-9374459

Reviews

Your rating

ความคิดเห็นลูกค้า